EN SJUKDOM SOM DRABBAR HELA FAMILJEN!!

EN SJUKDOM SOM DRABBAR HELA FAMILJEN

En lång men i mina ögon en väldigt Bra text som på ett lättförståeligt och för dem som är mitt i detta eller har varit mycket igenkännande

För dig som inte har fått insikterna eller inte är drabbad av detta Kan det vara ett uppvaknande och kan ge en bättre förståelse vad denna sjukdom drabbar många

 

 

Varför kallas alkoholism för en familjesjukdom?


Man kan tro att alkoholism kallas för en familjesjukdom bara därför att flera personer i en familj är alkoholister. De flesta Al-Anon-medlemmar är gifta med alkoholister, men är också ofta barn till alkoholister.

De kan ha syskon som har sjukdomen eller vara gifta med alkoholister. Läkare har observerat att det oftast finns mer än en alkoholist i en släkt.
Det är därför de säger att det finns en tendens i familjen att utveckla alkoholism, precis som det kan finnas en tendens att utveckla diabetes.

När DE Alateen säger att alkoholism är en familjesjukdom menar vi också att sjukdomen hos en familjemedlem påverkar hela familjen, så att alla mår dåligt. Varför blir det så?

Till skillnad från diabetes är alkoholism inte bara en kroppslig sjukdom som drabbar alkoholisten, utan också en så kallad relationssjukdom, dvs den drabbar relationer mellan människor.

Många av symtomen på alkoholism yttrar sig i alkoholistens beteende. Människorna som står alkoholisten nära reagerar på hans beteende. De försöker kontrollera det, kompensera det eller dölja det.

De far illa och tar ofta på sig skulden för hans beteende. Så småningom får de själva känslomässiga skador.

Familjens tvångsföreställningar. Oftast blir familjen till slut lika fixerad vid alkoholistens drickande som han själv är. De försöker lista ut hur de skall kunna sätta stopp för det, medan han försöker lista ut hur han skall kunna fortsätta.

 

Som ett resultat av sina tvångsföreställningar, glömmer de allting annat. Barnen försummas, kontakten med vänner bryts, andra intressen minskar, plikter glöms bort. Den förälder som inte dricker tillbringar mycket tid med att försöka förändra alkoholisten. Men ingenting fungerar.

Familjens oro. När alkoholisten hamnar i svårigheter på grund av sitt drickande oroar sig hela familjen.
Alla är så rädda för vad som skall hända att de gör vad som helst för att få alkoholisten att sluta dricka.

De utför hans arbete, betalar hans räkningar, städar upp efter honom, slätar över hans misstag, ljuger för och om honom – utan att förstå att just detta gör det möjligt för honom att fortsätta dricka.

De vet inte att när de sopar undan de smärtsamma resultaten av alkoholmissbruket, förstärker de bara alkoholistens känsla av att han kan dricka hur mycket han vill utan att det händer någonting.

Familjens ilska. Familjen vänder sig mot alkoholisten i vrede därför att de är frustrerade på grund av hans beteende och på sin egen oförmåga att kontrollera hans drickande.

De tror att alkoholisten dricker med flit, för att han inte älskar dom. De grälar och slåss, säger fula saker till varandra, försöker att ge igen för all den smärta de har fått utstå.

Hemmet blir ett slagfält. Familjen förstår inte att alkoholisten inte själv kan bestämma över sitt drickande och därför inte rår för det och att han hatar sig själv för det.

Genom att straffa alkoholisten för hans beteende övertygar de honom om att han är omöjlig att älska. Straffet tar bort hans skuldbörda. Han tycker att han genom straffet har gottgjort sin synd, så nu kan han dricka igen.

 Familjens förnekande. Alkoholisten förnekar att han har ett problem. Han förnekar att han behöver hjälp. Han lovar att inte dricka igen.

Genom att tro på hans löften förnekar också familjen att han har ett problem, på samma sätt som den gör när de tror att alkoholisten beter sig som han gör med avsikt.

De skulle inte ta hans löften på allvar om de förstod att han är sjuk och inte kan hjälpa det. De förnekar problemet när de döljer det för andra och låtsas som att det inte existerar. De förnekar problemet när de kommer med tomma hotelser.

Alkoholistens familj säger ofta en sak och gör en helt annan. De är inte medvetna om att alkoholisten ”lyssnar” på vad de gör och inte vad de säger.

Barnen hamnar alltid i kläm. Som barn till alkoholister påverkas vi på många sätt. Vi kanske skadas direkt av alkoholistens beteende, särskilt om det finns våld med i bilden

När alkoholisten dricker ger han ofta löften som han sen inte kan hålla, eller också kommer han inte ihåg vad han har lovat. Detta är mycket svårt för oss att förlåta, innan vi förstår sjukdomen.

 

Det kan också finnas probelm med pengar. Vi kanske skäms för vårt hem eller är rädda för att vi ska känna oss generade inför våra kamrater. Vi kanske till och med anklagar oss själv för alkoholistens drickande.

De föräldrar som inte dricker ger oss också problem. Eftersom de är helt sysselsatta med spritproblemet i familjen försummar de oss. De kan vara irriterade, inkonsekventa, fordrande eller förvirrade.

De kan försöka få oss att hjälpa till att kontrollera alkoholisten, genom att bevaka honom, genom att hålla tyst så vi inte stör honom, gå och hämta honom från krogen, ljuga för grannarna osv.

Det är inte så konstigt om vi till slut hatar oss själva, våra föräldrar, livet och allting som har med livet att göra! Vi kan få svårigheter med skolarbetet, blir rädda för människor, tappa självförtroendet, känna ångest för framtiden, eller lida av ”nervösa” besvär.

En del av oss rymmer hemifrån eller blir kriminella. Med det är inte hopplöst.

 

Med Alateens mfl hjälp kan vi lära oss att minska de skadliga effekter som alkoholismen har haft på oss och bli lyckliga, känslomässigt friska människor.

Ett tips spar ner texten då kan du läsa den då och då OM du vill och behöver

Kram // Hans ❤💚💛

 

Kommentarer:

1 Anonym:

Tack Hans

Svar: Tack själv
Hans Brandt

Kommentera här: