Hindrar DINA RÄDSLOR DIG IFRÅN ATT HITTA DIG SJÄLV?

Att hitta sig själv-EN resa iGENOM sitt inre JAG
Vad skulle du vilja göra för att få tid att andas ut - att hitta dig själv Eller är du som så många andra RÄDD för Vem du ska finna? Den där återkommande Rädslan Rädsla är i grunden en positiv känsla, som vill få oss att reagera och agera på en hotfull eller farlig situation. Men när rädslan inte längre är just en känsla. När den blir ett förhållningssätt, där rädslan fått sista ordet och styr våra val då förminskar vi livet. Vi förminskar oss själva och vi förminskar alla andra.
Rädsla är något vi alla upplever varje dag. Rädslan är också en av våra kraftfullaste känslor. Rädsla utgör alltid reaktionen på något som vi upplever som ett hot. För att slippa hamna i en ond cirkel där rädslan styr hela vårt liv - måste vi paradoxalt nog möta vår rädsla - ansikte mot ansikte. Och att möta vår rädsla är att möta vårt inre barn som jag skrivit om nu och då. Om vi ser tillbaka på vår livsresa upptäcker vi kanske att vi inte var motiverade av en insikt att lyckas, utan snarare av en rädsla att misslyckas.
Där har all rädsla sin rot. I rädslan att inte duga! En rädsla som planterades i oss redan som små. Ju mera vi gömmer den rädslan genom livet - desto mera förgrenar den sig-och till slut är vi rädda för precis allt. Vi måste ta ut vår rädsla i ljuset - och se att den allt som oftast är ett spöke. Det jag vill säga ÄR att föra att kunna finna oss själva måste vi "skala löken" Ta bort de lager som hindrar oss JUST i denna process finner vi oss SJÄLVA I alla fall Så fann jag HANS på detta sätt. DU väljer givetvis din väg om Du nu ens söker efter VEM Du är och eller vill vara. Kram Hans ❤💚💛

Kommentera här: