HUR BRA KAN DU KOMMUNICERA? UTGÅR DU FRÅN DIG SJÄLV?

HUR MYCKET OBSERVERAR DU DINA EGNA  BETEENDEN I RELATION MED ANDRA ? 
 
 
 
 

Tänk efter på hur många människor du möter och har mött i ditt liv .

Olika människor som du har relationer till närmare och flyktiga släkt nära vänner arbetskamrater män kvinnor osv .

Tänk vad med fokus vi lägger på Alla dessa hur dom är bor ser ut beter sig arbeten .

Tänk på hur många gånger vi "skyller" på alla dessa människor hur många gånger de gjort oss någon oförrätt verbalt inte hjälpt oss på olika sätt det är en massa fel på "alla andra"

Hur skulle våra liv se ut om vi hela tiden började med oss själva ställa oss frågor som vad tycker jag ? Säger jag det ? Vad vill jag ? Gör jag sånt ?

Vad tycker jag om det andra säger och tycker om mig? Uttrycker jag det i en rak och ärlig kommunikation ?

Sätter du dig in i andras situationer ? Tänker du på vad du gör och säger till dom ? Hur det tar det ? Gör du mot andra som du själv skulle vilja bli bemött ?

Hur är din verbala kommunikation med och mot andra människor lyssnar du ? Hur känner du dig ? Är du ärlig ? Blir du lätt kränkt .arg ..ledsen om andra kritiserar dig befogat ?

Har du svårt att möta vissa personligheter ?

Hur känner du dig i relationer till andra människor? Ser du något mönster? Hamnar du ofta i konflikter ? Blir du ofta känslosam .

Svänger du lätt i din uppfattning om människor tycker mycket om till tycker illa om pratar skit om denne .

Ser du upp till många människor och ger upp dig själv ?

Nå med mina rader Hur blir din uppfattning om dig själv var börjar du oftast hos dig själv
Eller mer utifrån andra ?

Följer ditt liv ..dina värderingar ditt tyckande tänkande känande ? Eller formar du dig efter dina medmänniskor .

Känner du dig nöjd med dina relationer möten och umgänge ned andra .

Eller känner du att människor ofta suger energier de har massa fel du är bitter arg på många känner dig sällan nöjd med dig själv?

Om du väljer att rannsaka ditt förhållande till dina medmänniskor och INTE minst ditt förhållande till DIG SJÄLV

Hur uppfattar du din situation? Finns det saker du vill förändra ? Behöver du börja mer hos dig själv?

Du kanske är supernöjd underbart i så fall .

Den här resan har jag gjort på olika sätt ..själv 12 stegsprogrammet vuxna barn ..genom terapi genom att LYSSNA på mina medvandrare

En jäkla resa jobbig ledsam med gråt insikter befrielse Stora förändringar

Men med en Stor ödmjukhet och Tacksamhet att få leva på ett sundare sätt i mina relationer till Hans och i mina olika relationer i livet

Tack jag får skriva och dela denna del av mitt liv med er

Ha en fin dag
Kram // Hans ❤💚💛

 

Kommentera här: