HUR KÄNSLORNA KAN STÄLLA TILL DET

Hur känslorna kan ställa till det för oss människor.

 

Känslor behöver vi ha men i lagom dos vrist av den eller för mycket kan ställa till det .

Känslostyrda människor har det väldigt ofta jobbigt iom de tar in så mycket känner av mer än många andra Empati är positivt men när den "slår över" blir vi tex Curlande som föräldrar Medberoende Överbeskyddande Ängsliga och oroliga som i längden kan skada bådefysiskt och psykiskt

Det skapar ångest depressioner sömnbesvär hjärt och kärlsjukdomar mm Iom de är så uppvarvade av alla starka känslointryck under lång tid kroppen får aldrig ro och vila.

 

Förträngt känsloliv skapar också skadlig påverkan i våra liv vi har av olika orsaker inte lärt oss att känna in eller så har det inte varit någon idé att visa känslor detta gör att vi trycker ner och trycker ner vi får inte utlopp för våra känslor

Detta gör oss tystlåtna .dåligt självförtroende och låg självkänsla även här skapas det negativa effekter mycket liknande ovan men här risken större för missbruk (flykt) medberoende (för att betyda något vara behövd) blir utnyttjad i jakten på att känns något jaga uppmärksamhet och att känna sig behövd Detta för att fylla tomheten inombords

 

Detta var endast lite på ytan problemen och svårigheterna kan och ÄR ofta betydligt större för den enskilde.

Hur får vi till det med våra känslor ?
För mig har lösningen varit att identifierat känslorna och varför jag har agerat och känt på ett visst sätt .

Jag har lärt mig att tagit det lugnt oavsett om jag varit hög (speedad) eller låg (depressiv) i mina känslor det har givit mig möjligheten att rationellt se över situationen och vilka känslor det väckt .

Sedan har jag fått insikter kunnat se varför och hur jag reagerat på mina känslor .Jag har kunnat se intikektuellt på situationen och därmed funnit andra lösningar detta har i sin tur lärt mig att hantera mina känslor till en nivå som gagnat både mitt känsloliv och mina beteenden

Jag har också fått mycket hjälp i olika terapier kurser 12 stegsprogrammet Vuxna barn

Sedan träning träning villighet en tro på det jag stått inför (släppt kontrollen)

Stannar där med slutorden att just KÄNSLOR är ett komplext intressant och mycket viktigt ämne i mitt liv ur många perspektiv

Ha en skön början på din vecka
Kram // Hans

Kommentera här: