MÅNGA LIDER UTAN ATT VETA VARFÖR

Det finns hjälp men först måste du inse att det skett
 

Många lider Av PTSD ( Posttraumatisk stress)
UTAN att veta om det.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en ångestsjukdom som utlösts efter en traumatisk händelse.
Händelsen kan vara en olycka, misshandel, ett rån, sexuella övergrepp, krig, naturkatastrofer eller en traumatisk operation eller förlossning.

Symtomen kommer vanligen några veckor efter den traumatiska händelsen men ibland kan det dröja månader eller år.

Symtomen är vanligen återkommande, påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen och ett undvikande av allt som påminner om händelsen.

Ibland kan det finnas en minnesförlust begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

En överdriven vaksamhet kan finnas samt irritabilitet, koncentrationsstörningar och sömnsvårigheter.

Många som har utvecklat posttraumatiskt stressyndrom blir bättre spontant utan behandling.

Andra blir hjälpta av kognitiv beteendeterapi eller av ögonrörelseterapi

Det viktigaste är att inse att HÄNDELSEN har inträffat .som vid sexuella övergrepp finns så otroligt många Tabun plus skam och skuld.

Flera av dem jag mött TVIVLAR tom på att övergreppet/en har skett .Ett sätt att "skydda" sig och försöka slippa smärtan. Lika skydda förövaren som ofta finns i ens närmaste omgivning

 

Ta hand om Dig det finns HJÄLP

Stor Kram // Hans 💚❤💛

Kommentera här: